Czym jest wirtualna centrala?

Na czym polega działanie centrali wirtualnej.